Informace o ukončení sbírky na obnovu kulturních památek z 19.5.2004

dne: 25.01.2007

Dne 19.5.2004 byla zahájena veřejná sbírka na obnovu kulturních památek, určená na rekonstrukci zvonice (z 16. století) a kostela (ze 14. století). Oznamujeme tímto její ukončení ke dni 19.5.2007. Díky všem dobrým lidem se podařilo shromáždit obnos ve výši 31.141,47 Kč.

Tento finanční obnos byl převeden na účet Římskokatolické farnosti - děkanství Chlumec nad Cidlinou a byla jím uhrazena dílčí faktura na restaurátorské práce. Všem dárcům, kteří přispěli do této sbírky, děkují starovodští a děkanství římskokatolické církve v Chlumci nad Cidlinou. Případné další dary je možné předat přímo děkanství.

« Zpět