Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Znak a vlajka obce > Symbolika návrhu znaku a vlajky obce

 

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Stará Voda

(okres Hradec Králové)

 

Jméno osady, ležící ca 5 km východně od Chlumce nad Cidlinou, se v písemných pramenech objevuje poprvé v roce 1357, v souvislosti se zdejším kostelem. Za nepodložené je třeba pokládat datum 1369 vztahující se k místní tvrzi (její existence sice není písemně prokázána, relikty jejího opevnění byly však patrné ještě v polovině 19. století a to v místech dnešního domu č.p. 3, stojícího uprostřed obce).

 

Souvislejší zprávy o vsi pochází až z 15. století, kdy náležela k přestavlckému statku a tamní tvrzi (místní vladykové byli též patrony starovodského kostela, zasvěceného sv. Václavu). Zboží vladyk z Přestavlk včetně větší části Staré Vody zdědili v roce 1429 Dobroň z Kochovic s Vaňkem Kavalcem z Lipoltic, v roce 1454 je držel Epík z Krucemburka. Jistý díl Staré Vody náležel ke Kosicím, které ve 14. a 15. století vlastnili vladykové z Labouně. V roce 1519 prodal Bohuněk z Labouně tento majetek Vilému Kostkovi z Postupic ke chlumeckému panství, k němuž již od konce 15. století náležela i přestavlcká část vesnice. V roce 1521 koupil Chlumec a dalších 26 vesnic včetně Staré Vody Vojtěch z Pernštejna, po následném odprodeji v roce 1547 se panství stalo komorním. V roce 1611 je král Matyáš daroval Václavu Vchynskému ze Vchynic z vděčnosti za obranu Prahy v době vpádu pasovského vojska a za podporu při získání české královské koruny. Jeho potomci, užívající již příjmení Kinští, drželi chlumecké panství  i se Starou Vodou až do zániku feudalismu.

 

Nejvýznamnější historickou pamětihodností Staré Vody je kromě dřevěné zvonice ze 16. století starobylý, původně gotický kostel sv. Václava a stará studánka před ním. Dle pověsti je ještě starší než zmíněný kostel a má velkou podzemní sílu, nevysychá ani za dlouhotrvajícího sucha. Traduje se, že do těchto míst plných zvěře se kdysi vypravil kníže Václav na hon. Všude tehdy vládlo velké sucho a knížecí družina marně hledala nějaký pramen čisté vody. Až po dlouhém hledání našel kníže studánku zcela zarostlou křovím, se starou, ale dobrou vodou. Odtud vzešlo jméno později založené osady a voda ve studánce, i když dnes již sevřené betonovými skružemi a uzavřené příklopem, je stále dobrá a čistá.

  

Symboly, užité v předkládaných návrzích, navazují na starou pověst hovořící o okolnostech založení osady. Studna společně s modrou barvou představují tzv. mluvící znamení, meč je známým svatováclavským atributem. Připomínkou hrabat Kinských, coby významných historických držitelů osady, jsou jejich erbovní barvy červená a stříbrná. Z návrhu znaku vychází i připojený návrh obecní vlajky.

 

 

Miroslav J.V. P a v l ů

heraldik