Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Stará Voda 

2. Důvod a způsob založení

Obec Stará Voda (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec Stará Voda:

STAROSTA - zastupuje obec navenek, vykonává pravomoc rady obce

MÍSTOSTAROSTA - zastupuje starostu

ZASTUPITELSTVO OBCE - má 7 členů

FINANČNÍ VÝBOR - má 3 členy

KONTROLNÍ VÝBOR - má 3 členy

 

Obecní úřad Stará Voda:

starosta, místostarosta, administrativní pracovnice, knihovnice


. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad
  503 51 Stará Voda 68
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad
  503 51 Stará Voda 68
 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 495 499 484
  mobilní telefon: +420 737 847 674

   

 • 4.5 Adresa internetových stránek

  www.staravodahk.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  oficiální adresa pro doručování dokumentů v listinné podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat (CD,DVD, externí disk):
   
  Obec Stará Voda
  503 51 Stará Voda 68
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  vxqa6tx

 • 4.10 Pověřenec osobních údajů

  Výkon pověřence pro obec Stará Voda: Ing. Lenka Skalická, tel. 731 719 977, email: pocidlinsko@seznam.cz

 •  

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1080817399/0800, Česká spořitelna Chlumec nad Cidlinou.
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČO

00269590

7. Plátce daně z přidané hodnoty

obec Stará Voda není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • V roce 2018 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány