Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Ukládání roští na čarodějnice
28
Ukládání roští na čarodějnice
29
Ukládání roští na čarodějnice
30
Ukládání roští na čarodějnice
31
Ukládání roští na čarodějnice
1
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci dne 1.4.2023 v 10:05 hodin
Ukládání roští na čarodějnice
2
Ukládání roští na čarodějnice
3
Ukládání roští na čarodějnice
4
Ukládání roští na čarodějnice
5
Ukládání roští na čarodějnice
6
Ukládání roští na čarodějnice
7
Ukládání roští na čarodějnice
8
Ukládání roští na čarodějnice
9
Ukládání roští na čarodějnice
10
Ukládání roští na čarodějnice
11
Ukládání roští na čarodějnice
12
Ukládání roští na čarodějnice
13
Ukládání roští na čarodějnice
14
Ukládání roští na čarodějnice
15
Ukládání roští na čarodějnice
16
Ukládání roští na čarodějnice
17
Ukládání roští na čarodějnice
18
Ukládání roští na čarodějnice
19
Ukládání roští na čarodějnice
20
Ukládání roští na čarodějnice
21
Ukládání roští na čarodějnice
22
Ukládání roští na čarodějnice
23
Ukládání roští na čarodějnice
24
Ukládání roští na čarodějnice
25
Ukládání roští na čarodějnice
26
Ukládání roští na čarodějnice
27
Ukládání roští na čarodějnice
28
Ukládání roští na čarodějnice
29
Ukládání roští na čarodějnice
30
Drobečková navigace

Úvod > Znak a vlajka obce > Symbolika návrhu znaku a vlajky obce

 

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Stará Voda

(okres Hradec Králové)

 

Jméno osady, ležící ca 5 km východně od Chlumce nad Cidlinou, se v písemných pramenech objevuje poprvé v roce 1357, v souvislosti se zdejším kostelem. Za nepodložené je třeba pokládat datum 1369 vztahující se k místní tvrzi (její existence sice není písemně prokázána, relikty jejího opevnění byly však patrné ještě v polovině 19. století a to v místech dnešního domu č.p. 3, stojícího uprostřed obce).

 

Souvislejší zprávy o vsi pochází až z 15. století, kdy náležela k přestavlckému statku a tamní tvrzi (místní vladykové byli též patrony starovodského kostela, zasvěceného sv. Václavu). Zboží vladyk z Přestavlk včetně větší části Staré Vody zdědili v roce 1429 Dobroň z Kochovic s Vaňkem Kavalcem z Lipoltic, v roce 1454 je držel Epík z Krucemburka. Jistý díl Staré Vody náležel ke Kosicím, které ve 14. a 15. století vlastnili vladykové z Labouně. V roce 1519 prodal Bohuněk z Labouně tento majetek Vilému Kostkovi z Postupic ke chlumeckému panství, k němuž již od konce 15. století náležela i přestavlcká část vesnice. V roce 1521 koupil Chlumec a dalších 26 vesnic včetně Staré Vody Vojtěch z Pernštejna, po následném odprodeji v roce 1547 se panství stalo komorním. V roce 1611 je král Matyáš daroval Václavu Vchynskému ze Vchynic z vděčnosti za obranu Prahy v době vpádu pasovského vojska a za podporu při získání české královské koruny. Jeho potomci, užívající již příjmení Kinští, drželi chlumecké panství  i se Starou Vodou až do zániku feudalismu.

 

Nejvýznamnější historickou pamětihodností Staré Vody je kromě dřevěné zvonice ze 16. století starobylý, původně gotický kostel sv. Václava a stará studánka před ním. Dle pověsti je ještě starší než zmíněný kostel a má velkou podzemní sílu, nevysychá ani za dlouhotrvajícího sucha. Traduje se, že do těchto míst plných zvěře se kdysi vypravil kníže Václav na hon. Všude tehdy vládlo velké sucho a knížecí družina marně hledala nějaký pramen čisté vody. Až po dlouhém hledání našel kníže studánku zcela zarostlou křovím, se starou, ale dobrou vodou. Odtud vzešlo jméno později založené osady a voda ve studánce, i když dnes již sevřené betonovými skružemi a uzavřené příklopem, je stále dobrá a čistá.

  

Symboly, užité v předkládaných návrzích, navazují na starou pověst hovořící o okolnostech založení osady. Studna společně s modrou barvou představují tzv. mluvící znamení, meč je známým svatováclavským atributem. Připomínkou hrabat Kinských, coby významných historických držitelů osady, jsou jejich erbovní barvy červená a stříbrná. Z návrhu znaku vychází i připojený návrh obecní vlajky.

 

 

Miroslav J.V. P a v l ů

heraldik